Sbírka barokního umění

Home / Sbírka barokního umění

Umění baroka je typické svou dynamikou a okázalostí. Zastoupena je jak sochařská tak malířská tvorba autorů pro české umění zásadních – Petra Brandla, Matyáše Bernarda Brauna, Jana Kupeckého a dalších.

Sochařství

V dalších prostorách je představeno umění baroka, umění typické svou dynamikou a okázalostí. U vstupu stojí dvě dřevěné zlacené plastiky Panna Marie ze skupiny Kalvárie a Jan Nepomucký, obě z Ústí nad Labem, od severočeského autora z let kolem 1720 – 30. V závěru místnosti se setkáme s dřevěnými plastikami dvou expresivněji podaných Andělů z roku 1720 od předního českého sochaře Matyáše Bernarda Brauna.

severočeský autor - Panna Marie ze skupiny Kalvárie, (kolem 1720-30)

severočeský autor - sv. Jan Nepomucký, (kolem 1720-30)

Matyáš Bernard Braun - Anděl, 1720

Malířství

Autorem rozměrného plátna Svatý Tomáš Akvinský přepásáván cingulem z roku 1704 je jeden z nejvýznamnějších malířů českého baroka – Petr Brandl. Z Brandlova okruhu je i obraz Kající Maří Magdalena. Církevnímu tématu se věnuje i obraz Branda mladšího Nanebevzetí sv. Vendelína, datovaný rokem 1764.

Petr Brandl - Sv. Tomáš Akvinský přepásáván cingulem, 1704

Brand ml. - Nanebevzetí sv. Vendelína, 1764

Jan Kupecký - Portrét muže v kožešinové čepici

Jan Jakub Hartmann - Lesní krajina s lovci

František Antonín Hartmann - Krajina se zříceninou

Dalším významným zde zastoupeným autorem je vynikající portrétista Jan Kupecký s Portrétem muže v kožešinové čepici. Ukázkou pestrosti žánrů, malovaných v době po Bílé hoře jsou dvě přírodní scenerie. Lesní krajina s lovci od Jana Jakuba Hartmanna a od jeho syna Františka Antonína Hartmanna Krajina se zříceninou.